Структура Тернопільського ООЦ ЄХБ

str

Вищим керівним органом Об'єднання є конференція представників церков області (надалі Конференція)

До виключної компетенції Конференції відносяться:

- обрання Голови Об'єднання, його Першого заступника, заступників, Секретаря;

- обрання Ради Об'єднання;

- перегляд рішень Ради Об'єднання;

- обрання Ревізійної комісії;

- прийняття Статуту та змін і доповнень до нього;

- припинення діяльності та реорганізаціяОб'єднання;

- призначення ліквідаційної комісії.

Детальніше...